• Periode is 4 weken vanaf afsluiten abonnement
  • LeonDrums is LeonDrums.online/ com/ nl
  • Huurder en/of abonnee

Verhuur elektronisch drumstel inclusief accessoires

Huurperiode:

De minimale huurperiode is 3 periodes
Daarna per periode opzegbaar.
Let op ! Het drumstel moet voor het begin van de nieuwe periode door ons ontvangen zijn anders brengt LeonDrums de nieuwe periode in rekening.
Kosten voor retour verzending zijn voor rekening van de huurder

Verzending:

Verzending van het elektronische drumstel geschiedt na betaling van de Borg + eventuele verzendkosten spoedverzending.

Betaalvoorwaarden:

Betaling van het huurbedrag geschiedt vooraf aan het begin van een periode via automatische incasso, bij stornering of andere reden waardoor automatische incasso niet mogelijk is zal LeonDrums een betaalverzoek sturen en behoudt LeonDrums zich het recht om een incassoprocedure te starten.
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de huurder.
Wordt het gehuurde drumstel niet retour verzonden behoudt LeonDrums zich het recht de verkoopprijs die op de huurovereenkomst staat in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid:
Na ontvangst van het drumstel (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.
Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door LeonDrums kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht.  
Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd.  
Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan LeonDrums kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door LeonDrums worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen.  
De bevindingen van LeonDrums zijn in deze bindend.

Terugbetaling Borg:
Na ontvangst van het drumstel inclusief de accessoires zal de borg na controle en bij goedkeuring binnen 7 werkdagen teruggestort worden op rekening van huurder.

Prepaid Drumles:

Deze drumles is hetzelfde als Drumles on Demand maar dan zonder abonnement.
Na betaling start Prepaid Drumles direct en verloopt na het betaalde termijn.
Wil je daarna doorgaan met drumles kan er een vervolgbetaling gedaan worden.
Deze betaling kan gedaan worden in het account onder abonnementen ( 3 stipjes achter de dienst)
Of na het inloggen weer inschrijven Prepaid Drumles.
Voor ongebruikte Prepaid Drumles wordt geen restitutie gegeven

Abonnement drumles on demand:

Periode:

Het abonnement is per periode van 4 weken opzegbaar.

Betaling:

Betaling van het abonnement geschiedt vooraf aan het begin van een periode via automatische incasso, bij stornering of andere reden waardoor automatische incasso niet mogelijk is vervalt het recht op het volgen van de drumlessen.
Via het account kan het bedrag alsnog voldaan worden.
Daarna is het volgen van de drumlessen weer mogelijk
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de abonnee.
Het abonnement zal stopgezet worden zodra een incasso niet mogelijk is.

Fotomateriaal/ videomateriaal en lessen

Het is niet toegestaan fotomateriaal/ videomateriaal/lessen of teksten van LeonDrums.online /com/nl te verspreiden, te kopieren en/of anderzins te gebruiken zonder toestemming van LeonDrums.
Materialen zoals foto’s / video’s/ teksten mogen alleen op de website van LeonDrums getoond worden.

Zakelijke doeleinden en/of gebruik

Zakelijk gebruik en/of bij workshops is niet toegestaan en zal vooraf aangevraagd moeten worden bij LeonDrums

Abonnementen / inloggegevens

De inloggegevens en accounts zijn persoonlijk en mogen niet met anderen gedeeld worden.